Hydrogeologia

Analiza ryzyka dla ujęć wód powierzchniowych i podziemnych

Wnioski na ustanowienie, zmianę lub zniesienie strefy ochronnej ujęć wód podziemnych

Modelowanie matematyczne warunków wód podziemnych

Dokumentacje hydrogeologiczne:

  • ustalające zasoby wód podziemnych,
  • odtworzeniowe ujęć wód oraz urządzeń wodnych,
  • określające warunki hydrogeologiczne dla inwestycji,
  • dla obiektów mogących oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne,
  • dla otworów awaryjnych i zastępczych,
  • dla odwodnień obiektów,
  • dla składowania odpadów na powierzchni terenu
operaty wodnoprawne, opracowania śrdowiskowe i hydrogeologiczne

Do tej pory w dziedzinie ochrony środowiska ryzyko najczęściej kojarzyło się niebezpieczeństwem powodziowym. Prawo Wodne obowiązujące od stycznia 2017 wprowadziło nowy aspekt ryzyka Czytaj więcej …

dokumentacje hydrogeologiczne, operaty wodnoprawne