Gospodarka wodna

Projekty monitoringu wód podziemnych  

Organizacja i prowadzenie monitoringu obiektów mogących oddziaływać na środowisko 

  • wykonanie otworów monitoringowych 
  • opróbowanie 
  • analityka 
  • opracowanie wyników

Projektowanie i wykonawstwo studni 

Badanie stanu technicznego ujęć wód podziemnych 

Likwidacja studni

Operaty wodnoprawne:

  • na pobór wód podziemnych i powierzchniowych
  • na zrzut ścieków (wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi)
  • zintegrowane
opracowania środowiskowe, analizy ryzyka ujęć wód
opracowania hydrogeologiczne, organizacja i prowadzenie monitoringu obiektów oraz operaty wodnoprawne