Geologia inżynierska i geotechnika

dokumentacje geologiczne, ekspertyzy i raporty geotechniczne
  • Ocena lokalizacji inwestycji
  • Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie
  • Opinie, ekspertyzy i raporty geotechniczne
  • Badania geofizyczne dla posadowienia inwestycji budowlanych
  • Wiercenia otworów dokumentacyjnych i pobór prób gruntu
  • Sondowania geotechniczne
  • Laboratoryjne badania gruntów
  • Doradztwo i konsultacje
doradztwo i konsultacje, dokumentacje geologiczne