Geoekologia

ochrona środowiska a plany gospodarki odpadami

Opinie wypływu prac na środowisko 

Raporty stanu zerowego – due-diligence 

Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko

Plany gospodarki odpadami 

Programy ochrony środowiska 

Programy gospodarki odpadami dla zakładów przemysłowych

Wnioski o pozwolenie zintegrowane 

Opracowania ekofizjograficzne

Projekty rekultywacji

raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, wnioski o pozwolenie zintegrowane