PAMIĘTAJ!

Analiza
ryzyka

profesjonalna realizacja

Nowa ustawa Prawo Wodne nakłada obowiązek wyzna-czenia stref ochronnych na właścicieli ujęć wód podziem-nych realizujących zadania w zakresie obowiązkowego zaopatrzenia w wodę. Podstawą jest poprawnie przeprowadzona analiza ryzyka.
MY wiemy jak to zrobić!!!