Strefy ochronne Lublin

Na zlecenie MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie wykonaliśmy  dokumentacje hydrogeologiczne dla określenia stref ochronnych 13 ujęć stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę miasta.  W tym celu stworzyliśmy model matematyczny przepływu wód podziemnych obejmujący cały Lublin. Badania modelowe obejmujące tak rozległy obszar pozwoliły nam uwzględnić eksploatację większości ujęć w Lublinie, gdyż ich współdziałanie ma zasadnicze znaczenie dla kierunków i prędkości przepływu wód podziemnych, a co za tym idzie dla kształtu i wielkości stref ochronnych.

Stosownie do postanowień art. 21 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie Ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 32, poz. 159) z dniem 1 stycznia 2013 r. wygasły wszystkie decyzje dotyczące stref ochronnych wydane przed 1 stycznia 2002 r.

W obecnej sytuacji, jeżeli są Państwo właścicielami ujęć, które posiadały strefy ochronne składające się z terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej ustanowione przed 1 stycznia 2002 r.,  dla zachowania ciągłości ochrony tych ujęć, powinni Państwo wystąpić z wnioskiem do Dyrektora właściwego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o ustanowienie strefy ochronnej. Do wniosku należy dołączyć dokumentację hydrogeologiczną z zasięgiem terenu ochrony pośredniej, wyznaczonym według aktualnie obowiązującej metodyki i obowiązujących przepisów.

Oferta naszej firmy obejmuje przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów oraz przeprowadzenie procedury ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych,
w szczególności:

przygotowanie wniosku do dyrektora właściwego RZGW o ustanowienie terenu strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *