Kancelaria-Środowiska sp. z o.o.

Prezes – dr Dorota Janica

Od ponad 10 lat pracujemy na rzecz naszych klientów zapewniając przygotowanie wysokiej jakości opracowań środowiskowych.

Nasz zespół doświadczonych specjalistów zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemów z zakresu ochrony środowiska oraz szeroko pojętej geologii. Wspierani przez ekspertów z dziedziny prawa ochrony środowiska możemy podjąć się rozwiązywania skomplikowanych zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym.

Realizujemy głównie zadania z dziedziny hydrogeologii, geologii inżynierskiej i ochrony środowiska. Zajmujemy się kartografią hydrogeologiczną, od początku istnienia firmy uczestniczyła w realizacji mapy geo-środowiskowej i hydrogeologicznej. Poza tym wykonujemy standardowe opracowania – dokumentacje, ekspertyzy, operaty wodno-prawne, głównie dla administracji samorządowej oraz spółek komunalnych. W opracowaniach wykorzystywane są nowoczesne technologie z zakresu wytwarzania i zarządzania informacją przestrzenną oraz modelowanie hydrogeologiczne. Rozwiązania oparte na modelach matematycznych wykorzystujemy głównie w przy wyznaczaniu zasięgu stref ochronnych ujęć wód podziemnych, określaniu zasobów eksploatacyjnych oraz projektowaniu odwodnień budowlanych. Stosujemy je również w opracowanych regionalnych, które stanowią ważną strefę działalności spółki. Na podstawie badań modelowych sporządzono na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Szeszupy, Czarnej Hańczy i Marychy w granicach państwa”. Kancelaria – Środowiska Sp. z o.o. wykonała m. in. opracowanie dokumentacji zasobów dyspozycyjnych  wód podziemnych zlewni Przyodrza – Krosno Odrzańskie, zlewni rzek Szeszupy, Czarnej Hańczy i Marychy oraz zlewni Pisy, Rozogi, Szkrzy, rzek Ruż i Gać. 

Klientom zapewniamy profesjonalną pomoc w załatwianiu wszelkich spraw związanych z tworzeniem projektów, opinii oraz dokumentacji wymaganych przy planowaniu oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

W trosce o najwyższe zadowolenie Inwestora, oddajemy do jego dyspozycji specjalistów, którzy posiadają doświadczenie wyniesione zarówno z pracy w wielkich przedsiębiorstwach geologicznych, jak i z pracy naukowej.

Działania nasze obejmują doradztwo, przeprowadzenie odpowiednich badań i pomiarów na terenie inwestycji, wykonanie opracowań, a także monitoring wszelkich procedur na drodze urzędowej, prowadzących do uzyskania pozytywnych decyzji dla inwestycji. Nasze prace spełniają najwyższe standardy. Poprzez nasze projekty zapewniamy transfer wyników badań do praktycznych zastosowań.

 

doradztwo, badania, pomiary geologiczne, hydrogeologiczne, dokumentacje