Kontakt

Kancelaria-Środowiska sp. z o.o.

adres: ul. Groszkowskiego 5 lok. 52, 03-475 Warszawa

tel: +48 22 20 35 176

e-mail: biuro@kancelaria-srodowiska.pl

NIP 524-260-50-57 REGON 140906982

Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy;

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000279142;

Konto bankowe (PLN): 64 1940 1076 3030 1023 0000 0000

 

dokumentacje i opracowania, analizy i operaty wodnoprawne, skontaktuj się z nami
opracowania środowiskowe, dokumentacje, operaty wodnoprawne